top of page
Team som arbetar i systemrummet

Operating Model

Från Vision till Realisation

Operating Model är vår metodik att initiera spårbarhetsarbetet i er organisation. 

Modellen resulterar i en roadmap över hur spårbarhetsprocessen ska utföras och hanteras inom er organisation och i samspel med era leverantörer och kunder. 

En välbeprövad verksamhetsmodell som passar alla organisationer.  

Docka

Processen

Operating Model  identifierar de olika stegen i spårbarhetsprocessen och de olika aktörernas roller, samtidigt som den också inkluderar verktygen och resurserna som krävs för att effektivt genomföra spårbarhetsarbetet.


 

Genom välplanerade intervjuer och workshops med utvalda roller i verksamheten tar vi er organisation från nuläge till önskat läge och skapar en systematisk plan för att uppnå era mål inom spårbarhet och cirkulär resurshantering.

Berg

Resultaten

Med vår modell kan ni enkelt implementera och övervaka era spårbarhetsmål med en klar förståelse för varje steg i processen och varje part som är involverad.


 

Det ni kan förvänta er av vår Operating Model är:
 

  • Verktyg som underlättar intern styrning i arbetet med cirkulära materialflöden.

  • System för hur erhållen information kan hanteras på ett systematiskt och effektivt sätt.

  • En övergripande förståelse som genomsyrar alla nivåer av verksamheten. 

Starta er förändringsresa

Ge er organisation möjligheten att växa genom att investera i en handlingsplan för att effektivisera er verksamhet och göra den mer hållbar.

För att uppnå hållbarhetsmål krävs inte bara engagemang från ledningen, utan även kompetens på organisationens alla nivåer.

Implementera en långsiktig genomförbarhetsplan idag för att undvika att behöva släcka bränder i framtiden.


Vänta inte - börja resan mot en mer hållbar framtid idag!

 

 

Kontakta oss för att veta mer: info@originalcreation.se

Spåna
bottom of page