top of page
Affärsmöte

Utbildning

Vi erbjuder utbildningar som är specifikt anpassade för styrelser, ledningsgrupper och anställda på alla nivåer inom er organisation.

Ökade krav om hållbarhetsrapportering medför en stor belastning för organisationer oavsett bransch. Vi står inför en fortsatt accelerering av hållbarhetsrapportering och kraven blir alltmer omfattande.

 

Komplexiteten i de ökade hållbarhetskraven både från myndigheter, men också från kunder och konsumenter är hög och kräver omfattande arbete vilket går ut över den dagliga verksamheten och kräver tid, resurser och rätt kompetens.

 

Rapporter vittnar om att de största utmaningarna främst ligger i att skapa ett samspel och transparens mellan aktörer i en materialflödeskedja och att kunna lita på informationen som rapporteras från andra organisationer och leverantörer. Utifrån vår erfarenhet finns även stora utmaningar med att kunna hantera de interna flödesprocesserna på ett systematiskt sätt.

 

Med hjälp av Original Creations branschspecifika utbildningsmoduler som utgår från den senaste forskningen inom cirkulär ekonomi ger vi er organisation djupare kompetens och resurser att kunna hantera kraven som landar på er verksamhet.

Vi klarlägger hur kravbilden ser ut för just er organisation och skapar praktiska tillämpningar för hur ni kan ta er an utmaningarna på bästa sätt.

Huvudleverabler

  • Kompetensutveckling - förståelse för de krav som ställs på er organisation

  • Praktiska tillämpningar - djupare insikt i vad er verksamhet står inför

  • Affärsbok "Playbook"- stöd vid initieringen av hållbarhetsarbetet

Utbildningspaketen integrerar den senaste forskningen som rör cirkulära flöden, spårbarhet och transparens och tar avstamp i den kravbild som råder för er bransch. Utbildningen skräddarsys efter er organisation och deltagarna utvecklar en egen affärsbok (playbook) som kan användas för att initiera arbetet kring spårbarhet av material i organisationen.

Utbildningsmoduler

1

Ledning & Styrelse

2

Anställda

3

Offentlig sektor

bottom of page