top of page
Transparenta geometriska objekt

Plattform

Plattformen bygger på en teknisk innovation och erbjuder en molnbaserad lösning där skalbarhet och effektivitet är nyckelkomponenter. 

Aktörer inom materialflödeskedjan samspelar via plattformen och skapar spårbarhet av materialet genom hela materialets livscykel, från utvinning till återvinning, på detaljnivå.

Att säkerställa spårbara processer skapar nytta för samtliga intressenter och bildar hållbara ekosystem.

Plattformens nyckelfunktioner

Kärnan i Plattformen

Det fundamentala i plattformen är en teknisk innovation som bildar en distribuerad databas för att spåra material genom hela dess livscykel. Vi möjliggör för våra kunder och intressenter att förstå var, av vem, vilket material, vid vilken tidpunkt och på vilket sätt objekt har tagits fram och hanterats under materialflödeskedjan.

Genom att endast nyttja resurser när systemet används bidrar plattformen till energieffektivitet. 

vackra sjön

Mervärde

Minska tid och kostnader för hållbarhetsrapportering.


Systematiska processer för intern hantering av delad information.
 

Skapa konkurrensfördelar genom att dela information om hur service, återbruk och återvinning bäst realiseras för de objekt och material som er organisation producerar.

 

Påverka vad som händer med företagets producerade objekt efter användning.

Generera statistik som mäter kundbeteenden och återbrukshantering av egna produkter.

Länka det fysiska objekten med dess tredjepartscertifieringar och verifierar dessa mot certifieringsorganet. 

bottom of page