top of page
Färgglada glasobjekt

Data & Analytics

Via den distribuerade plattformen tillgängliggörs information i standardiserade mallar som kan användas till statistiskt underlag för förbättringsarbete.

Uppgifter om en styrplatta

Dataanalys

När tillräckligt mycket data har registrerats erbjuder vår plattform analyser som kan hjälpa organisationer att bättre förstå och förbättra sin verksamhet.

vackra sjön

Skapa rapport

Den standardiserade informationen som registreras på plattformen kan användas till organisationens hållbarhetsrapport eller för att skapa andra anpassade rapporter kring spårbarhetsarbete och klimatavtryck. 

Suddig rörelse

Statistik

Plattformen tillhandahåller statistiska modeller som kan skapa djupare förståelse för kundbeteenden och bidra som underlag till förändringsarbete i den egna organisationen.

bottom of page