top of page

Rådgivning

Vi stöttar organisationer med rådgivning kring interna processer och samspel aktörerna emellan kopplat till arbetet med spårbarhet och transparens i materialflödeskedjan.

 • Stöd vid framtagning och implementering av  effektiva spårbarhetsstrategier och cirkulära processer för att säkerställa att produkter och tjänster kan spåras på ett mätbart sätt.
   

 • Implementera spårbarhetsteknik och transparenta system samt utveckla interna processer för spårbarhetshantering. 
   

 • Rådgivning i att uppfylla regler och standarder som rör spårbarhet.
   

 • Framtagning av en tydlig policy som inkluderar transparens och spårbarhet. 
   

 • Stöd i kommunikationen med alla intressenter och leverantörer.

Bro över en flod
Bridge Over River
 • Identifiera och utvärdera risker i leveranskedjan kopplade till spårbarhet.
   

 • Mallar för dokumentering av information om leverantörer, material och produktion. Detta kan inkludera information om produkternas ursprung, produktionsmetoder, transport och lagring.
   

 • Samarbete med leverantörer för att säkerställa att de uppfyller hållbarhetskrav.
   

 • Implementering av en systematisk uppföljning och rapportering.

bottom of page