top of page
Sitter vid en sjö i solnedgången

Om oss

Med bakgrund inom ekosystem, cybersäkerhet, supply chain & teknik erbjuder Original Creation ett transparent spårbarhetssystem som förenar aktörer inom materialflödeskedjan och strävar efter cirkulär resurshantering.

Värdegrund

Original Creation står för genuinitet, öppenhet och långsiktig hållbarhet, såväl inom vår organisation som i vårt arbete för en bättre värld.
 

Vi strävar efter att bidra till en planet med cirkulära materialflöden där transparens och autenticitet ska gynnas.

Vi vill sammanföra organisationer och tillsammans bilda digitala ekosystem för att gemensamt jobba mot samma mål. För är det någonting som gång på gång har bevisats så är det det faktum att vi behöver hjälpas åt för att på riktigt göra stora samhällsförändringar. 

 

Enligt forskning kan ingen aktör göra det själv, istället måste detta ske genom utökat samarbete. 

Vi vill få samtliga silos att dansa!

Mångfald

Original Creation grundades av Linnea Brännström och idag består bolaget av kvinnor och män med olika bakgrund och etnicitet. Inkludering och mångfald är av hög vikt för att skapa den dynamik och framgång vi vill uppnå med verksamheten.

Marknadsnytta

Plattformen och våra tjänsteerbjudanden bidrar till att organisationer uppnår sina hållbarhetsmål.

 

Våra lösningar möjliggör samspel mellan olika aktörer inom materialflödeskedjan, till exempel producenter, leverantörer, återförsäljare och återvinningsorganisationer. 

Genom att garantera oföränderlig data och verifierbara loggar ges förmågan att spåra materialens rörelser under hela kedjan.

 

Transparens och öppenhet främjas i processen, vilket skapar nytta för alla aktörer i ekosystemet. Denna transparens kan bidra till att förbättra effektiviteten i kedjan, skapa förtroende från konsumenterna och öka hållbarheten i materialflödet.


Vi arbetar med välbeprövade verksamhetsmodeller som är utformade för att initiera, implementera och effektivisera hållbarhetsarbetet oavsett vilken bransch som er organisation är verksam inom.

Högt berg
bottom of page