top of page

En digital spårbarhetsplattform, för spårbarhet i hela värdekedjan

Vi tillhandahåller detaljerad information om produkters livscykel, dvs deras ursprung, miljöpåverkan och andra viktiga komponenter. 

Browser_edited.jpg

ORIGINAL CREATION

Digitala produktpass genom teknisk innovation

Vår uppdrag är att främja en cirkulär ekonomi och bidra till mer hållbara samhällen genom att säkra informationskällor och garantera spårbarhet inom tillverkande industrins värdekedjor.

Vi gör det lättare för er som företag att välja en hållbar väg, möta EU:s kommande språbarhetskrav och skapa konkurrensfördelar.

Använda Smartphones
abstrakt bakgrund

PLATTFORMEN

Plattformen bygger på en teknisk innovation och erbjuder en molnbaserad lösning där skalbarhet och effektivitet är nyckelkomponenter.

Genom den tekniska innovationen bildar vi en distribuerad databas för att spåra material genom hela dess livscykel.

 

Vi möjliggör för våra kunder och intressenter att förstå var, av vem, vilket material, vid vilken tidpunkt och på vilket sätt objekt har tagits fram och hanterats under materialflödeskedjan.

Genom att endast nyttja resurser när systemet används bidrar plattformen till energieffektivitet

VÅRA LÖSNINGAR

Informationsdelning i realtid och systematiska processer för strukturerad hantering av data minskar tid och kostnader för hållbarhetsrapportering

VARFÖR DIGITALA PRODUKTPASS?

01.

Möt EUs spårbarhetskrav 2025

02.

Effektiv hållbarhetsredovisning

03.

Äkthetsbevis

04.

Skapa konkurrensfördelar

05.

Permanent, pålitlig spårbarhet

VÅRA TJÄNSTER

VÅRT WHY

Vi jobbar för en hållbar framtid.

 

Med bakgrund inom cybersäkerhet, digitala ekosystem och supply chain erbjuder Original Creation ett transparent spårbarhetssystem som förenar aktörer inom hela materialflödeskedjan och möjliggör en mer hållbar framtid, för hela vår planet.

bottom of page